Què és l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià?

L’Agència de Desenvolupament Local del Montsià és el conjunt de professionals i recursos de diferents municipis posats al servei d’una estratègia conjunta i impulsada per un Acord Territorial amb un doble objectiu: promoure, donar suport i participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament del Montsià i fomentar iniciatives generadores de riquesa i ocupació a la comarca.

L’Agència de Desenvolupament Local del Montsià de assessora i atén les persones i iniciatives del territori estructurada en tres grans àmbits:
l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’Àrea d’Atenció a l’Empresa i l’Àrea d’Educació i Talent.

Ocupació

Oferim un servei d’assessorament, informació i orientació personalitzada adreçat a les persones en situació de millora i recerca de feina.

T’escoltem, tenim en compte les teves circumstàncies personals i professionals per tal de conèixer les teves capacitats, interessos i objectius que ens ajudaran a gestionar un pla d’acció personalitzat de qualificació, recerca d’ocupació o posada en marxa d’iniciatives emprenedores.

Empresa

Oferim un punt de referència per al teixit empresarial, proporcionant un catàleg de serveis i tràmits en matèria d’ocupació i assessorament tècnic amb l’objectiu de generar valor afegit a les empreses del Montsià.

T’acompanyem amb assistència personalitzada per donar resposta a les teves necessitats i a les de la teva empresa.

Educació

Oferim un servei d’assessorament i orientació que apropa els centres educatius, l’alumnat i les organitzacions del Montsià amb les oportunitats d’ocupació.

Tot plegat per fomentar, retenir i atraure el capital humà i el talent al territori.

Ocupació

Oferim un servei d’assessorament, informació i orientació personalitzada adreçat a les persones en situació de millora i recerca de feina.

T’escoltem, tenim en compte les teves circumstàncies personals i professionals per tal de conèixer les teves capacitats, interessos i objectius que ens ajudaran a gestionar un pla d’acció personalitzat de qualificació, recerca d’ocupació o posada en marxa d’iniciatives emprenedores.

Empresa

Oferim un punt de referència per al teixit empresarial, proporcionant un catàleg de serveis i tràmits en matèria d’ocupació i assessorament tècnic amb l’objectiu de generar valor afegit a les empreses del Montsià.

T’acompanyem amb assistència personalitzada per donar resposta a les teves necessitats i a les de la teva empresa.

Educació

Oferim un servei d’assessorament i orientació que apropa els centres educatius, l’alumnat i les organitzacions del Montsià amb les oportunitats d’ocupació.

Tot plegat per fomentar, retenir i atraure el capital humà i el talent al territori.

Ocupació

Oferim un servei d’assessorament, informació i orientació personalitzada adreçat a les persones en situació de millora i recerca de feina.

T’escoltem, tenim en compte les teves circumstàncies personals i professionals per tal de conèixer les teves capacitats, interessos i objectius que ens ajudaran a gestionar un pla d’acció personalitzat de qualificació, recerca d’ocupació o posada en marxa d’iniciatives emprenedores.

Empresa

Oferim un punt de referència per al teixit empresarial, proporcionant un catàleg de serveis i tràmits en matèria d’ocupació i assessorament tècnic amb l’objectiu de generar valor afegit a les empreses del Montsià.

T’acompanyem amb assistència personalitzada per donar resposta a les teves necessitats i a les de la teva empresa.

Educació

Oferim un servei d’assessorament i orientació que apropa els centres educatius, l’alumnat i les organitzacions del Montsià amb les oportunitats d’ocupació.

Tot plegat per fomentar, retenir i atraure el capital humà i el talent al territori.